Mgr. Miroslava Najbrtová, Cert. MDT

Specializovaná fyzioterapeutka & Jóga instruktorka

Ve vystudovaném oboru fyzioterapie se pohybuje již přes 10 let. Krom našich pracovišť ji můžete potkat i na lekcích jógy, které se věnuje od r. 2013.


  • Certifikované kurzy a semináře
  • Vzdělání a praxe

2023-2024
Základ Jógové terapie- 100h Pokročilý jógový učitelský trénink
Praha, Momentum Regeneration

2018
Ashtanga Vinyasa jóga- 200h Jógový učitelský trénink
Goa, Indie- Kranti YOGA

2018
Algoritmus a management terapie nohou u dětí
Čelákovice- RehaSpring

2015 – 2017
Mckenzie metoda A, B, C, D,  ZK- Cert. MDT
Praha- McKenzie Institut CZ

2016
Akrální koaktivační terapie A, B, C, D, ZK
Čelákovice- RehaSpring

2013-2014
Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy
Praha- Bezvodová

2013
Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF)
Čelákovice- RehaSpring

2013
Taping jako prevence poruch pohyb. aparátu
Praha- S. Flandera

2012
YTT Kundaliny jóga
Kalifornie, USA

2012
IASMT- Mobilizace měkkých tkání pomocí ocelových nástrojů, Técnica Gavilán
Kalifornie, USA

2012- současnost
Ambulance FYZIOTERAPIE Rehagrabi, s.r.o., Poliklinika Špičák Český Krumlov & Poliklinika Kaplice

2011- 2012
Foothill College, Kalifornie, USA (Rehabilitace u sportovců, Pilates, ISMT- Tecnica Gavilan)

2009-2010
Ambulance rehabilitace, M. Černá, Praha 4

2008-2010
FTVS UK Praha, Mgr. Fyzioterapie

2007
Letní stáž
Neurologie FNKV Praha, Ambulance rehabilitace poliklinika Kaplice

2006
Letní stáž
RÚ Kladruby

2005- 2008
3.LF UK Praha, Bc. Fyzioterapie

Rehabilitace Grabcová

Jsme moderní soukromé pracoviště odborné fyzioterapie a rehabilitace. Najdete nás na poliklinice v Českém Krumlově a v Kaplici.

Český Krumlov

📞 776 334 407
Poliklinika Špičák
TGM 188

Kaplice

📞 731 181 041
Poliklinika Kaplice
ulice Gen.Fanty 25

Rehabilitace Grabcová 2018