záklon-1200x800.jpg
17/Bře/2019

CO JE MCKENZIE METODA

McKenzie metoda® Mechanické Diagnostiky a Terapie® (MDT) je mezinárodně uznávaná metoda vyšetření a léčby bolesti páteře a periferních kloubů, vynalezená novozélandským fyzioterapeutem Robinem McKenziem. Celosvětově je hojně používána již více než 30 let.

MDT terapeuti jsou trénováni pro vyšetření a diagnostiku všech oblastí muskuloskeletálního systému. Hodnocení dle MDT je tedy vhodné u všech problémů páteře, periferních kloubů nebo svalů.

MDT je založena na filosofii vzdělání pacienta a jeho aktivního přístupu k terapii. Tento léčebný přístup je jednou z nejvíce vědecky podložených léčebných metod.

Klíčovým momentem je vstupní vyšetření – bezpečná a spolehlivá cesta k dosažení přesné diagnózy, na jejímž základě je stanoven přesný odpovídající léčebný plán. Nákladné zobrazovací vyšetření (magnetická resonance, RTG nebo CT) není často vůbec nutné. Certifikovaní MDT odborníci dokáží velmi rychle rozpoznat, zda bude tato metoda pro daného pacienta efektivní.

V pravém slova smyslu je MDT komplexním léčebným přístupem se spolehlivými principy a zásadami. Pokud je systém MDT správně pochopen a aplikován, může být velmi úspěšný.

 

JE MCKENZIE METODA® PRO MĚ VHODNÁ?

Jako pomůcka při zjišťování, zda můžete úspěšně léčit svá záda bez pomoci, Vám poslouží zodpovězení následujících otázek:

  1. Existuje během dne období, kdy nemáte bolesti? Dokonce i deset minut?
  2. Je bolest omezena na oblasti nad kolenem nebo nad loktem?
  3. Došlo u Vás k několika epizodám bolesti v dolní části zad nebo krční páteře během několika uplynulých měsíců nebo let?
  4. Cítíte se obvykle hůře během nebo ihned po dlouhodobějším předklonu nebo vyhrbení, jako např. při stlaní, vysávání, žehlení, zahradničení nebo betonování?
  5. Cítíte se obvykle hůře, když delší dobu sedíte nebo se zvedáte z polohy v sedě? Např. po sledování televize nebo práci na počítači?
  6. Je vaše bolest obvykle spojena s nějakou konkrétní aktivitou? Jinými slovy, pokud tuto konkrétní aktivitu nevykonáváte, jste pak bez bolesti?
  7. Cítíte se obvykle hůře při nečinnosti a lépe v pohybu?
  8. Je vám obvykle lépe při lehu na břiše? (Pokud to budete zkoušet, je možné, že v prvních několika minutách se budete cítit hůře, a poté bolest pomine. V takovém případě je odpověď na otázku ano.)
  9. Je Vám obvykle lépe při chůzi (platí pro dolní část zad)?

Pokud ve Vašich odpovědí převažuje ANO, můžete využít Mckenzie publikací dostupných na e-shopu webových stránek níže nebo také k prodeji u nás.

V opačném případě můžete využít služeb M.Grabcové, Cert. MDT.

zdroj textu: www.mckenzie.cz


shutterstock_1223884777.jpg
17/Bře/2019

Jak cvičit s hypermobilitou?

 

Výhoda či nevýhoda? Pro správné fungování hypermobilního těla je potřeba takové cvičení, které vede ke zvýšení kloubní stability, tedy posílení stabilizačních svalů. Je potřeba, aby rozvíjelo koordinaci a vnímání těla….Správně zvolené a provedené jógové ásany mohou pomoci!

Hypermobilita je definována jako abnormální rozsah pohybu v jednom nebo více kloubech těla. Je způsobena větší volností (laxicitou) pojivových tkání – vazů a dalších struktur. Pojivové tkáně jsou méně pevné a neplní správně stabilizační funkci. To pak vede ke vzniku kloubní hypermobility.
Zvýšená laxicita často není omezena jen na struktury kolem kloubů, ale týká se také například kůže, cévní stěny či vnitřních orgánů.

Příčinou zvýšené laxicity pojivových tkání je často geneticky daná změna struktury pojiva (zejména kolagenových vláken). Proto se hypermobilita nezřídka dědí z generace na generaci.
V některých případech však hypermobilita vzniká až sekundárně v průběhu života – například při užívání některých léků či při hormonální terapii.

Takzvaná konstituční (vrozená) hypermobilita je v populaci poměrně běžná a ve většině případů se nepovažuje za patologii. Častá je u dětí – více u dívek a v dospělosti u žen. Je to kvůli vlivu ženských hormonů na kolagen v pojivové tkáni. U mužů nebývá v dospělosti tak nápadná i pro větší množství svalové hmoty. Častěji se hypermobilita týká asijské či afro-karibské populace. S věkem se její projevy zmírňují, někdy zcela vymizí.

Výskyt hypermobility u evropské dospělé populace je asi 5 %.

U většiny lidí nepůsobí kloubní hypermobilita žádné zdravotní komplikace. Pro některé sportovce – gymnastky, baletky, krasobruslaře, se dokonce může považovat za výhodu.

Nicméně hypermobilita a u ní zvýšená laxicita pojiva je spojená s instabilitou kloubů.
U hypermobilních lidí jsou častější úrazy, poškození vazů, kloubních pouzder, chrupavek a šlach. Častěji se u nich také vyskytují chronické bolesti, mohou trpět nadměrnou únavou. Dále je u hypermobilních lidí prokazatelně vyšší náchylnost ke skoliózám, posunu obratlů, výhřezům disků či recidivujícím blokádám. Mohou se také pomaleji hojit.
Proto se obecně z hlediska zachování zdravého a funkčního pohybového systému hypermobilním lidem nedoporučují švihové aktivity, rychlé tvrdé dopady, doskoky.

Existují i závažná onemocnění – syndromy, spojené s hypermobilitou. Jsou to dědičná vrozená onemocněními pojivové tkáně – Marfanův syndrom, Ehlers-Danlosův syndrom, Osteogenesis imperfecta…
Hypermobilita může být také jedním z příznaků u některých metabolických či neurologických onemocnění. U těchto onemocnění není porucha pojiva izolována jen na klouby a pohybový systém, ale týká se i vnitřních orgánů – srdce, plic, cév, očí – a jejich poškození může být život ohrožující.

Pro hypermobilní je kvůli kloubní instabilitě celkově obtížnější udržet stabilní pozici. Děti s hypermobilitou bývají neklidné a zaujímají různé pozice ve snaze získat stabilitu. Někdy se vlivem zvýšené únavy mohou jevit jako líné.

Hypermobilní jedinci někdy vedou z důvodu bolesti a celkové slabosti spíše sedavý způsob života, což se projeví jejich dekondicí. Zároveň však hypermobilním kloubům nejvíce vadí statická zátěž – sezení u počítače, monotónní práce.

Hypermobilní lidé také často využívají jiné pohybové stereotypy než jedinci s normálním rozsahem pohybu v kloubech. Například nepotřebují při hlubokém předklonu použít pohyb pánve a kyčelních kloubů, protože i bez toho dobře dosáhnou na zem. Ve stoji se „zavěšují“ do pánevních vazů a „hoví“ si v prohnutí bederní páteře, často mají propadlou klenbu nohy a kotníky padají dovnitř. V sedě se naopak „bortí“ a kulatí záda. Tyto pohybové stereotypy vedou ke vzniku svalových dysbalancí.
Ve velké většině případů mají například velmi zkrácené hamstringy a svaly vnitřní strany stehen.
U hypermobilních lidí může být také horší pohybová koordinace, rovnováha a vnímání těla.

Pokud není stabilní kloub, musí stabilizační funkci přebírat svaly. Cílené posilování u hypermobilních ale často, vlivem změny charakteru vazivové tkáně, nevede k takovému nárůstu svalové hmoty, jaký by se očekával. Místo toho se svaly snadno přetíží a objevují se v nich bolestivá místa – takzvané trigger points.

Jak cvičit s hypermobilitou?

Pro správné fungování hypermobilního těla je potřeba takové cvičení, které vede ke zvýšení kloubní stability, tedy posílení stabilizačních svalů. Je potřeba, aby rozvíjelo koordinaci a vnímání těla. Nutné je i protažení zkrácených svalů a úprava nevhodných pohybových stereotypů.

Nejvhodnější pro posílení stabilizační funkce svalů je izomerická, vytrvalostní svalová aktivita.
Jóga je tedy ideálním cvičením. Musí však být zajištěné správné, centrované postavení ve všech kloubech těla.

Pozice kočky a zajíce

Pro správné, centrované, postavení hypermobilních loktů je třeba lokty nastavit loketními jamkami na sebe.
Dlaně jsou na šíři ramen, prsty roztažené a tlak je především do palců a ukazováčků. Loketní jamky otočné na sebe, lokty směřují ven. Ramena a lopatky pak suňte dozadu směrem k pánvi. Hrudní páteř je napřímená, prostor mezi lopatkami se nepropadá. Na závěr lehce otevřete klíční kosti.

Pes hlavou dolů

Hypermobilní lidé často v psovi hlavou dolů propadají v hrudní páteři. Bederní páteř pak ale často zůstává kulatá, pánev podsazená a nedochází k protažení hamstringů.

V psovi hlavou dolů je důležité, aby celá páteř byla napřímená. Bederní páteř a křížová kost mířili vzhůru, hrudní páteř se aktivně přizvedávala od podložky a vytahovala za temenem hlavy.

Bojovník

Pokud chceme v bojovníkovi rozvíjet kloubní stabilitu a svalovou sílu, musí být při jeho provádění zachována aktivita svalů dolních končetin. Hypermobilní lidé by se neměli jen pasivně pověsit do vazů. Pánev by v bojovnících měla zůstat nad nebo v úrovni kolen. Trup by měl být držen zpříma s dobrou aktivitou břišních svalů a nemělo by docházet k prohýbání bederní páteře.

Stoj – hora

Hypermobilní lidé si často ve stoji „hoví“ s extrémně propnutými koleny a podsazenou pánví. To pak vede navíc k hyperlordóze (nadměrnému prohnutí) bederní páteře, povolení břišních svalů a kulacení ramen.

Správný stoj je pak třeba korigovat. Povytáhněte vnitřní kotníky vzhůru, kolena lehce pokrčte a vytočte lehce ven. Srovnejte pánev do neutrální polohy (jakoby malinko vystrčte zadek). Sklopte mírně spodní žebra, otevřete hrudník, bradu přitáhněte lehce k hrudníku a protáhněte se za temenem hlavy.

Půlměsíc

Pokud se pozice půlměsíce provádí z pasivního stoje (viz výše), chybí v něm aktivita hlubokých břišních svalů a je velké prohnutí bederní páteře. Dochází pak při ní k velkému tlaku na meziobratlové ploténky a další struktury bederní páteře, které se mohou při opakovaném provádění poranit.

Hypermobilní lidé by tedy měli nejprve zkorigovat pozici hory, pak vytáhnout ruce do vzpažení (nevytahovat však ramena) a zachovat aktivitu břišních svalů. Úklon je pak třeba provádět plynule v průběhu celé páteře. S pevnou oporou chodidel jemným vytažením paží diagonálně vzhůru.

Strom

U hypermobilních také často chybí kvalitní vzpřímení z kyčelních kloubů. Ve stojných, a zejména balančních pozicích dochází k vychýlení pánve do strany nebo k velké kontrakci hýžďových svalů s podsazením pánve.

Proto je u hypermobilních lidí potřeba hlídat správnou stabilizaci kyčelních kloubů. Opět se na stojné noze zkuste povytáhnout vzhůru – povytáhněte vnitřní kotník, koleno nechte nepatrně pokrčené a vytáčejte ho lehce ven, vnitřní stranu stehna pak pocitově otáčejte dozadu. Nemělo by pak docházet k vychýlení boku. V pozicích je opět třeba přiměřená aktivita břišních svalů.

 

 


shutterstock_1282852771.jpg
17/Bře/2019

Jóga místo pilulek

Umění relaxace – mysli i svalstva je pro moderního západního člověka stále těžší. Nevědomě (nebo vědomě?) se zaplétá do sítě hekticky-sedavého životního stylu, kdy většina času náleží práci, a to málo, co zbývá pro osobní volno, bezmyšlenkovitě ubíjí na sociálních sítích. Odpovědí na otázku po zapomenutém umu uvolnění může podat jóga. Jen se jí musíme otevřít.

 

Nemyslím však „krásnou“ jógu, vyjadřovanou nesčetnými, krkolomnými a stále novými pozicemi (nebo opravdu polohami?) prezentovanou většinou ve velkém na Instagramu. Myslím jógu, která se dotkne člověka uvnitř, naučí ho odložit chytrý telefon a trávit vzácné chvilky osobního volna v klidu se sebou a svým dechem. Pokud k tomuto dovede „instagramová“ jóga, pak i ona je jógou v pravém slova smyslu. Ale dovede? A je tedy?

Filosofie otázky

Otázka je odpradávna zbraní i obranou filosofa. Otázka je mentálním způsobem, jímž děti poznávají svět. Otázka je pro zvídavého přítelem, který mu pomáhá odhalovat záhady celičkého světa. Otázka je mnohdy důležitější než odpověď. Může ji v sobě totiž zahrnovat. Touha ptát se odhaluje lidskou nutnost někam směřovat, růst, pracovat, neustrnout na místě. Znázorňuje plynutí, jehož jsme všichni součástí a které se, chceme-li dosáhnout vnitřní harmonie a klidu těla, duše i mysli, musíme naučit akceptovat, respektovat a přijímat. Pátou jamu, brahmačarju, prezentující neměnné zákony, které je nutné přijímat. Proces růstu, rozvoje, vývinu. Cestu, jejímž cílem je ona cesta sama o sobě. To vše je zahrnuto v otázce. Postupnost, plynulost, proměnlivost.

Rychlé odpovědi a rychlá řešení

Dnešní člověk se ale zaměřuje spíše na odpovědi a rychlá řešení. Nejraději by dostal odpověď, aniž by se musel ptát. Chce vědět a umět všechno. I to, co doopravdy nezná. A také si mnohdy myslí, že to tak není – že zná vlastně všechno. Dříve bylo třeba odborníků – každý obor měl ty své. Ti potřebovali nejen odpovídající vzdělání, ale také praxi, která toto vzdělání upevnila a ukotvila v reálném světě a životě a s níž souvisí i cenné zkušenosti, které dávají dosaženému vzdělání zcela jinou hodnotu. Vzdělávání je jako otázka, praxe a nabírání zkušeností potom podává odpovědi. Jenže dnešní člověk si myslí, že se nepotřebuje ptát, učit, být v procesu. To přeskakuje a jde hned na odpovědi. Praxe bez podložení věděním, zkušenosti bez ducha vědomí toho, co vlastně dělám, a zejména proč. Nemáme v sobě vyřešená PROČ a vrháme se rovnou na ŽE.

Se sebou a svým dechem

A z toho všeho nás tak moc tlačí na hrudi, že mnohdy máme pocit, že se nedokážeme nadechnout. Jenže nemáme čas na to PTÁT SE, PROČ to tak je. Potřebujeme rychlé ŽE. A tak dýcháme mělce, plíce se nedostatečně plní vzduchem, nás píchá na hrudi, bolí nás hlava, bortíme se, hrbíme, jsme podráždění, unavení, rozpolcení… A protože to všechno potřebujeme rychle vyřešit, přebít, volíme rychlé prostředky, které nám k tomu pomohou – prášky na bolest, antidepresiva, alkohol. Tušíme, že problém tak neřešíme, ale jen prohlubujeme? Hledáme složitosti, a zapomínáme na důležitost jednoduchosti. Na nekomplikovanost jednoduchého bytí, jehož krása spočívá právě v oné transparentnosti a čistotě. V umění uvolnit se a být spokojený v klidu sám se sebou a se svým dechem.

Význam odpočinku

Hluboká a niterná jóga symbolizuje PROČ, která dnešnímu člověku tak často schází. Představuje proces, plynutí, cestu, která sama o sobě je cílem. Učí nás komunikovat sami se sebou skrze dech a dráhu, kterou v těle vykonává. Učí nás odkládat chytré telefony a vnímat krásu neopakovatelné přítomnosti. Učí nás hledat jemnost v sobě a vidět ji v ostatních. Prohlubuje nejen vztah k sobě samému, ale také k okolí a k celému světu. Stačí začít a vytrvat.

Jógové polohy pro uvolnění a relaxaci

V knize Učím se jógu doporučuje André van Lysebeth, známý učitel jógy v Evropě, několik poloh vhodných k relaxaci a uvolnění. Jednou z nich je šavásana, poloha mrtvoly, kdy ležíte na zádech, paže podél těla, dlaněmi vzhůru, nohy natažené. Uvádí také, že v Indii jogínové zaujímají celou řadu uvolňujících poloh na boku. Poloha na levém boku je podle něj lepší i pro spánek než leh na zádech – uvolňuje se levá nosní dírka a celou noc se dýchá naplno. Položte se na bok, pokrčte jednu nohu a druhou na ni položte tak, aby se kolena a nárty dotýkaly. Paži umístěte pod hlavu, druhou volně opřete o bok. Tato poloha ale podle Lysebetha nevyhovuje cvičení dlouhodobé relaxace. Vyzkoušejte tedy třeba polohu blaženosti nebo rotace v leže. Ležte, sledujte dech a dýchejte. Vyčleňte si každý den alespoň pár minut na to, abyste tímto způsobem trávili čas sami se sebou.

 


Rehabilitace Grabcová

Jsme moderní soukromé pracoviště odborné fyzioterapie a rehabilitace. Najdete nás na poliklinice v Českém Krumlově a v Kaplici.

Český Krumlov

📞 776 334 407
Poliklinika Špičák
TGM 188

Kaplice

📞 731 181 041
Poliklinika Kaplice
ulice Gen.Fanty 25

Rehabilitace Grabcová 2018